Korabo Taiko

Portfolio

Tendo Baikoki Annual Party

August 23, 2014
@ Orleans Hotel & Casino

Tendo Baikoki is hosting their annual event at the Orleans Hotel & Casino. The event will feature a full lineup of entertainers, including Korabo Taiko.